Hüseyin Sarıoğlu, “Ahlak: İnsan-olma ve İnsan-kalma Bilinci”, Küresel Salgının Anatomisi-İnsan ve Toplumun Geleceği, Ed. M. Şeker, A. Özer, C. Korkut, TÜBA, Ankara 2020, s.793-813.

Küresel Salgın sonrasında her alanda olduğu gibi ahlak alanında yaşanması muhtemel sorunları aşabilmek için yeni bir ahlak tasavvuruna ihtiyaç duyulacağı öngörüsüne dayalı bir arayışın dillendirilmesi….